قرعه کشی برای برنامه ی ورود سریع کانادا – 9 مارس 2016

قرعه کشی برای برنامه ی ورود سریع کانادا – 9 مارس 2016

از مورخ 1 ژانویه 2015، شهروندان غیر کانادایی برای مهاجرت به کانادا، باید از اداره ی مهاجرت و پناهندگی کانادا، نامه ی دعوت دریافت نمایند. در برنامه ی ورود سریع، پرونده ی افراد بر اساس امتیاز مورد بررسی قرار می گیرد. در نتیجه زمان بررسی پرونده ها کاهش می یابد. سازمان مهاجرت و پناهندگی تصمیم بر تکمیل 80% پرونده های کامل، ظرف حداکثر 6 ماه دارد. در برنامه ی ورود سریع، افرادی که واجد الشرایط می باشند، امتیاز خود را از سیستم جامع امتیاز بندی، دریافت نموده و در مقیاس با متقاضیان دیگر، ارزیابی خواهند شد. سازمان مهاجرت و پناهندگی به صورت مستمر، امتیازات بالا را انتخاب نموده و از آنها برای مهاجرت به کانادا، دعوت به عمل میاورد

آخرین قرعه کشی ورود سریع در تاریخ 9 مارس، 2016 اتفاق افتاده است. در این قرعه کشی 1013 دعوت نامه صادر شده و کمترین امتیاز انتخاب شده 473 می باشد

در زیر می توانید خلاصه ای از قرعه کشی های انجام شده و همچنین تعداد دعوت نامه های صادر شده و حداقل امتیاز مورد قبول در سال 2016 را مشاهده نمایید

قرعه کشی از میان متقاضیان ورود سریع – به روز شده در 9 مارس 2016

EE-TABLE-MAR-16

تعداد دعوت نامه های صادر شده

EE-ITA-MAR-16

حداقل امتیاز مورد نیاز

EE-CRS-MAR-16

خط افقی در600، نشان دهنده ی حداکثر امتیازی می باشد که فرد می تواند بدون پیشنهاد کار از یک کارفرمای کانادایی و یا بدون دریافت نامزدی استانی، دریافت نماید

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد شیوه ی ورود سریع، ویدیو زیر را تماشا نمایید

Blog Attachment
  • ee-table-mar-16
  • ee-ita-mar-16
  • ee-crs-mar-16

Related Post