تغییرات درخواست شده در لایحه ی شهروندی کانادا سال 2016

Encubate-Citizenship-Act-Proposed-Changes

تغییرات درخواست شده در لایحه ی شهروندی کانادا سال 2016

آقای جان مک کالم، وزیر مهاجرت، پناهندگی و شهروندی کانادا ، در تاریخ 25 فوریه، 2016، لایحه ای جدید جهت اصلاحات در قانون فعلی شهروندی کانادا ارائه دادند. این لایحه قصد دارد دریافت شهروندی کانادا را برای داوطلبان تسهیل نماید

لایحه ی پیشنهادی قصد دارد، زمان حضور فیزیکی مورد نیاز، برای دریافت شهروندی کانادا را کاهش دهد. علاوه بر این، با در نظر گرفتن این نکته که بسیاری از مهاجران، قبل از دریافت اقامت دائم خود در کانادا حضور و استقرار کامل دارند. لایحه ی پیشنهادی زمان حضور موقت داوطلبین قبل از دریافت اقامت دائم را نیز به عنوان زمان حضور فیزیکی مورد نیاز برای دریافت شهروندی، در نظر خواهد گرفت

بازه ی سنی که در آن برای دریافت شهروندی به نمره ی زبان و تست دانش نیاز است نیز از 14-64 به 18-54 تغییر خواهد کرد. این تغییرات در جهت تسهیل ساختن زندگی موفق در کانادا برای مهاجران است

تغییرات اصلی

لغو در نظر گرفتن منافع کشور برای باطل کردن شهروندی

لغو طرح اجبار در اقامت داشتن در کانادا

کاهش زمان مورد نیاز حضور فیزیکی در کانادا، برای دریافت شهروندی

درنظر گرفتن زمان حضور در کانادا قبل از دریافت اقامت دائم، برای درخواست برای شهروندی

حذف ضرورت حضور فیزیکی در کانادا به مدت 183 روز در سال

تغییر در بازه ی سنی برای نیاز به مدرک زبان و آزمون دانش

نقل قول

جان مک کالم، وزیر مهاجرت، پناهندگی و شهروندی کانادا

دولت به وظیفه ی خود در جهت لغو قسمتی از قوانین فعلی شهروندی عمل خواهد کرد. این قوانین شامل قوانینی میشوند که در آن ها  با شهروندان کانادایی که دارای شهروندی کشور دیگر نیز هستند با نابرابری رفتار می شود. همه ی شهروندان کانادا در برابر قانون یکسان هستند. بدون در نظر گرفتن اینکه در کانادا به دنیا آمده اند و یا خارج کانادا و شهروند چند کشور هستند

مقایسه ی قوانین پیشنهادی با قانون فعلی

منابع

http://news.gc.ca/web/article-en.do?nid=1036039

http://news.gc.ca/web/article-en.do?nid=1036069

http://news.gc.ca/web/article-en.do?nid=1036049

وبسایت ما

https://farsi.encubate.ca

برای دیدن ویدیوهای ما روی لینک زیر کلیک نمایید

http://www.youtube.com/encubatetv

برای مشاهده بلاگ لینکدین، روی لینک زیر کلیک نمایید

https://www.linkedin.com/pulse/proposed-changes-canadian-citizenship-act-2016-bassel-zoueiter-rcic

Blog Attachment
  • citizenship-act-proposed-changes-table-farsi-2

Related Post