برنامه ی مراقبت و نگهداری

Parliament of Canada, Peace Tower

این برنامه به صورت رسمی به عنوان پرستاری و مراقبت شناخته می شود. این برنامه یکی از سیستم های مهاجرتی کانادا برای سالیان دراز است و به عنوان برنامه ی ورود موقت نیروهای کار خارجی شناخته می شود.

برنامه ی مراقبت و نگهداری به کارفرمایان کانادایی اجازه می دهد تا از سایر کشور ها افرادی را به کانادا بیاورند. این افراد باید در خانه به مراقبت و نگهداری از کودکان ، سالمندان و یا ناتوانان بپردازند. بعد از 2 سال این افراد می توانند برای دریافت اقامت دائم اقدام کنند.

متقاضیان می توانند از یکی از دو راه زیر برای دریافت اقامت دائم اقدام کنند.

نگهداری از کودکان

 • داشتن تجربه ی نگهداری از کودکان برای مدت حداقل دو سال از چهار سال قبل از اقدام.
 • کسب نمره ی حداقل 5 در آزمون (CLB)
 • دارا بودن مدرک دانشگاهی از مراکز تحصیلی کانادا و یا مدرک معتبر قابل قبول از سایر کشور ها .
 • دیگر لازم نیست که پرستار در خانه ی کارفرما زندگی کند.

نگهداری از افرادی که به شدت نیاز به دارو و مراقبت دارند

 • داشتن تجربه ی نگهداری از سالمندان و یا ناتوانان برای مدت حداقل دو سال
 • نشان دهند که مجوز کار در کانادا را دارند
 • کسب نمره ی حداقل 7 در آزمون (CLB) اگر به عنوان پرستار و یا روانپزشک اقدام می کنید
  و یا کسب نمره ی حداقل 5 در آزمون (CLB) برای موارد دیگر
 • دارا بودن مدرک دانشگاهی از مراکز تحصیلی کانادا و یا مدرک معتبر قابل قبول از سایر کشور ها

فرم ارزیابی رایگان

  نام خود را وارد کنید*

  ایمیل خود را وارد کنید *

  تلفن تماس خود را وارد کنید*

  موضوع*

  نام کشوری که شهروند آن هستید را وارد کنید*

  نام کشوری که ساکن آن هستید را وارد کنید*

  برنامه مورد نظرتان را انتخاب کنید*

  پیام خود را برای ما بنویسید*

  پیوست فایل