برنامه ی مراقبت و نگهداری

Parliament of Canada, Peace Tower

این برنامه به صورت رسمی به عنوان پرستاری و مراقبت شناخته می شود. این برنامه یکی از سیستم های مهاجرتی کانادا برای سالیان دراز است و به عنوان برنامه ی ورود موقت نیروهای کار خارجی شناخته می شود.

برنامه ی مراقبت و نگهداری به کارفرمایان کانادایی اجازه می دهد تا از سایر کشور ها افرادی را به کانادا بیاورند. این افراد باید در خانه به مراقبت و نگهداری از کودکان ، سالمندان و یا ناتوانان بپردازند. بعد از 2 سال این افراد می توانند برای دریافت اقامت دائم اقدام کنند.

متقاضیان می توانند از یکی از دو راه زیر برای دریافت اقامت دائم اقدام کنند.

نگهداری از کودکان

  • داشتن تجربه ی نگهداری از کودکان برای مدت حداقل دو سال از چهار سال قبل از اقدام.
  • کسب نمره ی حداقل 5 در آزمون (CLB)
  • دارا بودن مدرک دانشگاهی از مراکز تحصیلی کانادا و یا مدرک معتبر قابل قبول از سایر کشور ها .
  • دیگر لازم نیست که پرستار در خانه ی کارفرما زندگی کند.

نگهداری از افرادی که به شدت نیاز به دارو و مراقبت دارند

  • داشتن تجربه ی نگهداری از سالمندان و یا ناتوانان برای مدت حداقل دو سال
  • نشان دهند که مجوز کار در کانادا را دارند
  • کسب نمره ی حداقل 7 در آزمون (CLB) اگر به عنوان پرستار و یا روانپزشک اقدام می کنید
    و یا کسب نمره ی حداقل 5 در آزمون (CLB) برای موارد دیگر
  • دارا بودن مدرک دانشگاهی از مراکز تحصیلی کانادا و یا مدرک معتبر قابل قبول از سایر کشور ها

فرم ارزیابی رایگان

نام خود را وارد کنید*

ایمیل خود را وارد کنید *

تلفن تماس خود را وارد کنید*

موضوع*

نام کشوری که شهروند آن هستید را وارد کنید*

نام کشوری که ساکن آن هستید را وارد کنید*

برنامه مورد نظرتان را انتخاب کنید*

پیام خود را برای ما بنویسید*

پیوست فایل