مهاجرت از طریق تخصص

Canada

از ژانویه ی 2015 تمام پرونده های مهاجرت به کانادا از طریق تخصص تحت برنامه ی ورود سریع بررسی می شود.افراد واجد شرایط باید در ابتدا یک اکانت آنلاین در وب سایت مهاجرت کانادا برای برنامه ی ورود سریع بسازند.

امتیاز بندی برنامه مهاجرت از طریق تخصص به 6 عامل بستگی دارد و متقاضیان باید حداقل 67 امتیاز از این 100 امتیاز را کسب کنند.

 1. میزان آشنایی با زبان های رسمی کانادا (حداکثر 28 امتیاز)

 2. میزان تحصیلات (حداکثر 25 امتیاز)

 3. تجربه کاری (حداکثر 15 امتیاز)

 4. سن (حدکثر 12 امتیاز)

 5. سابقه ی کار پیوسته (حداکثر 10 امتیاز)

 6. قابلیت سازگاری (حداکثر 10 امتیاز)

علاوه بر بدست آوردن امتیازات ذکر شده، متقاضیان باید بتوانند ثابت کنند که قدرت مالی کافی برای مخارج خود و خانواده خود بعد از رسیدن به کانادا را دارند. یکی دیگر از شرایط این برنامه این است که متقاضیان و خانوادشان باید گواهی سلامت و عدم سوء پیشینه را ارائه دهند.

افراد مطلوب برای این برنامه کسانی هستند که دارای تخصصی هستند که کشور کانادا به آن نیاز دارد. متقاضیان موفق ویزای اقامت دائم کانادا را دریافت می کنند.

شما می توانید برای یکی از گزینه های زیر اقدام کنید.

 1. مهاجرت به کانادا از طریق تخصص در استان های فدرال (شامل تمام استان های کانادا به جز استان کبک می باشد).

 2. مهاجرت به کانادا از طریق تخصص در استان کبک

 3. مهاجرت به کانادا از طریق سرمایه گذاری استانی


فرم ارزیابی رایگان

  نام خود را وارد کنید*

  ایمیل خود را وارد کنید *

  تلفن تماس خود را وارد کنید*

  موضوع*

  نام کشوری که شهروند آن هستید را وارد کنید*

  نام کشوری که ساکن آن هستید را وارد کنید*

  برنامه مورد نظرتان را انتخاب کنید*

  پیام خود را برای ما بنویسید*

  پیوست فایل