مهاجرت از طریق سرمایه گذاری برنامه ی منتخبان استانی

این برنامه مخصوص افرادی است که سابقه ی مدیریتی دارند و می توانند به بهبودی اوضاع اقتصادی کشور کمک کنند. هر استان یا قلمرو به دنبال افراد با خصوصیات متفاوتی است. خلا صه ای از امتیازات مورد نیاز برای هر استان یا قلمرو به شرح زیر می باشد.


- سرمایه گذاری به میزان حداقل200,000$

- ارزش خالص مالی به میزان حداقل600,000$

- محدودیت سنی وجود ندارد

- نیاز به مدرک زبان نیست

- سابقه کاری و مدیریتی قابل انتقال به مدت حداقل3 سال

- امکان سکونت در تمام نقاط استان


- سرمایه گذاری به میزان حداقل 125,000$

- ارزش خالص مالی به میزان حداقل 300,000$

- محدودیت سنی بین 22 تا 55 سال

- داشتن سابقه مدیریتی و کاری به مدت حداقل 3 سال

- حداقل نمره ایلتس درخواست شده 5 می باشد

- حداقل میزان سازگاری و تطبیق با محیط درخواست شده 50 امتیاز می باشد


- سرمایه گذاری به میزان حداقل 150,000$

- ارزش خالص مالی به میزان حداقل 350,000$

- محدودیت سنی بین 22 تا 55 سال

- امکان درخواست ویزا جهت بازدید و براورد موقعیت کاری

- داشتن سابقه مدیریتی و کاری به مدت حداقل 3 سال

- حداقل نمره ایلتس درخواست شده 4 می باشد

- حداقل میزان سازگاری و تطبیق با محیط درخواست شده 60 امتیاز می باشد

قلمرو پرنس ادوارد ایلند

- سرمایه گذاری به میزان حداقل 150,000

- ارزش خالص مالی به میزان حداقل 600,000$

- محدودیت سنی بین21 تا 59 سال

- مدرک دیپلم دبیرستان کافی است

- حداقل نمره ایلتس درخواست شده 4 می باشد

- سابقه مدیریتی و کاری قابل انتقال

استان یوکان

- سرمایه گذاری به میزان حداقل 150,000$

- ارزش خالص مالی به میزان حداقل 250,000$

- محدودیت سنی بین21 تا 55 سال

- حداقل نمره ایلتس درخواست شده 6 می باشد

- کسب 56 امتیاز در نیازهای خواسته شده برنامه سرمایه گذاری

- سابقه مدیریتی و کاری قابل انتقال

سرزمین نورت وست

- سرمایه گذاری به میزان حداقل $150,000

- ارزش خالص مالی به میزان حداقل 250,000$

- انتقال مبلغ 75,000$ به حساب کانادا به عنوان تضمین

- بدون احتیاج به مدرک زبان

- سابقه کاری و مدیریتی قابل انتقال

- داشتن دانشی معقول در علم اقتصاد

استان ساسکا چوان

- سرمایه گذاری به میزان حداقل200,000$

- ارزش خالص مالی به میزان حداقل 500,000$

- محدودیت سنی بین21 تا 54 سال

- بدون احتیاج به مدرک زبان

- سابقه کاری و مدیریتی قابل انتقال به مدت حداقل 3 سال

- کسب حداقل نیاز های خواسته شده برنامه سرمایه گذاری- میزان سرمایه گذاری مورد نیاز در داخل منطقه ی تورنتو 1000000 دلار کانادا و در خارج منطقه ی تورنتو 500000 دلار کانادا

- میزان دارایی های مورد نیاز در داخل منطقه ی تورنتو 1500000 دلار کانادا و در خارج منطقه ی تورنتو 800000 دلار کانادا

- بدون محدودیت سنی

- بدون نیاز به مدرک تحصیلی

- سطح دانش زبان مورد نیاز آیلتس 5

- حداقل 36 ماه تجربه ی کار تمام وقت

استان کبک

- سرمایه گذاری به میزان حداقل 100,000$

- ارزش خالص مالی به میزان حداقل300,000$

- داشتن سابقه مدیریتی و کاری قابل انتقال به مدت حداقل 2 سال

- حداقل نمره ایلتس درخواست شده 6 می باشد

فرم ارزیابی رایگان

  نام خود را وارد کنید*

  ایمیل خود را وارد کنید *

  تلفن تماس خود را وارد کنید*

  موضوع*

  نام کشوری که شهروند آن هستید را وارد کنید*

  نام کشوری که ساکن آن هستید را وارد کنید*

  برنامه مورد نظرتان را انتخاب کنید*

  پیام خود را برای ما بنویسید*

  پیوست فایل