برنامه ی منتخبان استانی

دولت کانادا توافق نامه ای را با چندین استان و قلمرو های کانادا انجام داده است که بر اساس آن به افرادی که شایسته ی دریافت اقامت دائم و توانایی بهبود شرایط اقتصادی متناسب با هر استان و قلمرو را دارند، فرصتی داده می شود.

برنامه ی منتخبان استانی طراحی شده است تا به روند مهاجرتی افرادی که می خواهند زودتر در یک استان کانادا ساکن شوند و همچنین قادر هستند وضعیت اقتصادی آن استان را بهبود دهند، سریع تر رسیدگی شود.

بسیاری از استان های کانادا توافق نامه ای را امضا کرده اند که به موجب آن تعداد افراد مشخصی بر اساس صلاحیت و توانایشان در بهبودی شرایط استان ها ، انتخاب شده و اقامت دائم دریافت می کنند. پرونده ها در این برنامه معمولا سریع تر از برنامه های دیگر بررسی می شوند.

لیست استان هایی که شامل برنامه ی منتخبان استانی هستند

 • برنامه ی سرمایه گذاری استان اونتاریو
 • برنامه ی سرمایه گذاری استان نوااسکوچا
 • برنامه ی سرمایه گذاری استان البرتا
 • برنامه ی سرمایه گذاری استان مانیتوبا
 • برنامه ی سرمایه گذاری استان بریتیش کلمبیا
 • برنامه ی سرمایه گذاری استان ساسکاچوان
 • برنامه ی سرمایه گذاری استان نیو برانسویک
 • برنامه ی سرمایه گذاری استان نیو فنلاند
 • برنامه ی سرمایه گذاری استان کبک
 • برنامه ی سرمایه گذاری استان یاکون

فرم ارزیابی رایگان

  نام خود را وارد کنید*

  ایمیل خود را وارد کنید *

  تلفن تماس خود را وارد کنید*

  موضوع*

  نام کشوری که شهروند آن هستید را وارد کنید*

  نام کشوری که ساکن آن هستید را وارد کنید*

  برنامه مورد نظرتان را انتخاب کنید*

  پیام خود را برای ما بنویسید*

  پیوست فایل