خود اشتغالی

برنامه ی خود اشتغالی برای سرمایه گذاران خارجی می باشد که توانایی اشتغال زایی برای خودشان دارند. این افراد باید دارای تجربه ی شغل آزاد در زمینه فعالیت های فرهنگی ، ورزشی و یا کشاورزی را به مدت 2 سال از 5 سال اخیر داشته باشند.

تجربه ی داشتن شغل آزاد در زمینه فعالیت های فرهنگی و ورزشی شامل افرادی است که در رده ی جهانی بیش از 2 سال در 5 سال اخیر فعالیت کرده اند.

در زمینه فعالیت های کشاورزی افراد باید به شیوه ی کشاورزی امروزی و تکنولوژی پیشرفته آشنایی کامل داشته باشند.

افراد واجد شرایط باید حداقل دارای یکی از امتیازات زیر باشند :

  • در زمینه فعالیت های فرهنگی و یا ورزشی در رده ی جهانی بیش از 2 سال فعالیت کرده باشند
  • تجربه ی داشتن شغل آزاد در زمینه فعالیت های فرهنگی و ورزشی داشته باشند
  • تجربه ی مدریت در زمینه فعالیت های کشاورزی داشته باشند.

مثال هایی از شغل های آزاد مورد قبول عبارت اند از :

  • معلمان موسیقی
  • هنرمندان
  • فیلم نامه نویسان
  • فیلم سازان
  • نویسندگان
  • خبرنگاران
  • رقاصان
  • طراحان
  • مربیان
  • کارگردانان
  • مدیران برنامه های نمایشی
  • کشاورزان

فرم ارزیابی رایگان

  نام خود را وارد کنید*

  ایمیل خود را وارد کنید *

  تلفن تماس خود را وارد کنید*

  موضوع*

  نام کشوری که شهروند آن هستید را وارد کنید*

  نام کشوری که ساکن آن هستید را وارد کنید*

  برنامه مورد نظرتان را انتخاب کنید*

  پیام خود را برای ما بنویسید*

  پیوست فایل